Nákupní řád
 
V QI shopu spolenosti EXIHAND spol. s r.o. Brno můžete nakupovat jako registrovaní i neregistrovaní zákazníci.
 
REGISTRACE
Registrovat se můžete přes okno "Přihlásit" v pravé horní části stránky kliknutím na odkaz "Registrovat" pod přihlašovacím dialogem. Vyplníte zobrazený formulář (přihlašovací a osobní údaje) a kliknete na tlačítko „OK“. Systém vaše údaje zaregistruje, pro kontrolu Vám zobrazí přehled vámi zadaných údajů a odešle aktivační email. Registraci dokončíte kliknutím na odkaz v aktivačním emailu. Systém potvrdí dokončení registrace dialogem "Registrace byla dokončena. Nyní je možné se přihlásit".
Své osobní údaje můžete kdykoli změnit a to po přihlášení kliknutím na odkaz „Upravit účet“ v pravé horní části stránky.
 
PŘIHLÁŠENÍ
Přihlášení provedete vyplněním uživatelského jména a hesla v okně v pravé horní části stránky (tzv. přihlašovací dialog) a následným kliknutím na tlačítko „Přihlásit“. Pokud neznáte heslo, nebo jste jej zapomněli, kliknete na odkaz „Neznáte heslo“, do zobrazených kolonek vyplňte své uživatelské jméno a Váš email, a kliknete na tlačítko „Neznáte heslo? (OK)“. Na zadaný email vám bude zaslán odkaz a kliknutím na něj se vám zobrazí kolonky pro zadání nového hesla. Nastavení nového hesla systém potvrdí dialogem. Heslo můžete kdykoliv změnit a to po přihlášení kliknutím na odkaz „Upravit účet“ v pravé horní části stránky.
 
Přihlášený uživatel také může nahlížet na všechny své objednávky – k tomu slouží odkaz „Objednávky“ umístěný v pravé horní části stránky. Zde je zobrazen seznam všech objednávek, které daný uživatel provedl, a jejich stav (jestli byla objednávka vykryta apod.). Lze také nahlížet na detail jednotlivých objednávek kliknutím na řádek s objednávkou. Pokud uživatel dělá často stejné objednávky, je možné z tohoto detailu pomocí tlačítka „kopírovat do košíku“ všechny položky objednávky zkopírovat do košíku, nemusí tak všechny položky znovu jednotlivě přidávat.
 
Odhlášení se provede kliknutím na odkaz „Odhlášení uživatele“ opět v pravé horní části stránky.
 
 
PRVNÍ NÁKUP
Nakupování je velmi snadné a pohodlné.
V horní části stránky je umístěn strom kategorií zboží. Najetím myši na kategorii se rozbalí seznam podkategorií a kliknutím na vybranou podkategorii se zobrazí jednotlivé položky zboží.
 
Zobrazený seznam zboží si můžete sami upravit, abyste rychleji nalezli požadovaný produkt. V horní části seznamu je zobrazen panel se třemi nástroji na úpravu zobrazení :
  • Zobrazení – můžete si navolit, jakou formou se budou zobrazovat jednotlivé položky. Základní možnosti jsou: "Dlaždice" - u položek je uveden název, cena, obrázek a nástroje k objednání) a "Seznam" - položky jsou zobrazeny v řádcích pod sebou, u položek je zobrazen malý obrázek, objednací kód, název položky, cena a nástroje pro objednání.
  • Třídění zboží – zde si můžete upravit třídění celého seznamu a to buď podle názvu, ceny a obchodního stavu. Třídění lze také nastavit buď sestupně nebo vzestupně.
  • Možnost nastavení zobrazení počtu položek na stránku. Z přednastavených číslic si lze vybrat počet položek, kolik se jich na jedné straně bude zobrazovat.
  • Pod seznamem zboží je pak zobrazen panel se stránkováním, kde jsou odkazy na další stránky. Stránkování se dynamicky upravuje podle nastavení počtu zobrazovaných položek.
 
V zobrazeném seznamu zboží jsou uvedeny základní informace o jednotlivých položkách zboží a nástroje pro objednání položky (odkaz pro vložení položky do košíku – symbol nákupního košíku).
Detail zboží, bližší parametry, popisy a obrázky, zobrazíte po kliknutí na název zboží nebo obrázek.
 
NÁKUPNÍ KOŠÍK
Nákup je možno provádět v režimu nepřihlášeného (anonymního) nebo přihlášeného uživatele.
Vybrané zboží můžete přidávat do košíku buď po 1 kuse klikáním na symbol košíku u položky zboží nebo je možné po zobrazení detailu zboží objednat libovolný počet kusů vložením počtu kusů do kolonky a tento počet potvrdit kliknutím na odkaz "Koupit". Takto postupujte u každého druhu zboží, které chcete koupit.
"Přepočítat" tato volba se použije v případě, že uživatel na tomto místě změní počet kusů zboží v košíku. Nejdříve se opraví počet kusů v jednotlivých kolonkách u zboží a po následném kliku na tlačítko „Přepočítat“ se nové hodnoty potvrdí a přepočítají se i jednotlivé ceny za zboží.
Kliknutím na odkaz „Košík“ v pravé horní části stránky získáte informaci o počtu položek a celkové ceně objednaného zboží. Podrobnější informace o objednávce zjistíte dalším kliknutí na druhý odkaz "Košík" ve spodní části okna. Zde máte možnost měnit počtu kusů jednotlivých položek zboží a odstraňovat položky zboží.
Po ukončení výběru všech požadovaných položek kliknete na tlačítko „Objednat“, zobrazí se stránka, kde si vyberete způsob dopravy a způsob platby – kliknete na požadovaný způsob dopravy a platby v příslušném poli.
Následně kliknete na tlačítko „Dodací údaje“, na zobrazeném formuláři je nutné vyplnit dodací údaje, údaje o objednateli, adresu, na kterou má být zboží dodáno, dále telefon, email a také může vyplnit poznámku, kde je možno uvést další zpřesňující informace. Přihlášený uživatel nemusí vyplňovat osobní údaje, ty se převezmou z údajů, které uvedl při registraci. Přihlášený uživatel může pouze vyplnit dodací adresu, pokud je odlišná od registrační, a poznámku.
Dalším krokem je stisk tlačítka „Dokončit“, zobrazí se přehled, kde jsou shrnuté všechny údaje o objednávce.
Posledním krokem je odeslání objednávky ke zpracování tlačítkem „Odeslat“. Po kliknutí na toto tlačítko se celá objednávka odešle ke zpracování.
Poznámka k položce: Pokud potřebujete blíže specifikovat parametry položky objednávky, využijte tohoto pole. (Př.: dodat pouze celé množství, lze nahradit jiným produktem, atd..).
Poznámka:  V případě přihlášeného uživatele si systém pamatuje obsah košíku z minulých návštěv, takže můžete tvořit Vaši objednávku i několik dnů.
 
POZOR!!  Před prvním nákupem se prosím seznamte s obchodními a záručními podmínkami, a reklamačním řádem. Odesláním objednávky potvrzujete souhlas se všemi těmito podmínkami.
 
 
VYHLEDÁVÁNÍ A ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ
Běžné vyhledávání je zajištěno pomocí vyhledávacího dialogu – umístěn v horní časti stránky. Do pole stačí zadat hledaný výraz a stisknout klávesu „enter“ nebo kliknout na tlačítko „S lupou/vyhledat“. Následně se zobrazí seznam zboží, jehož položky vyhovují hledanému výrazu (výraz může být obsažen v názvu, popisu, kódu atd.)
 
Rozšířené vyhledávání umožňuje více specifikovat požadavek. Je třeba kliknout na odkaz „Rozšířené vyhledávání“ pod běžným vyhledávacím dialogem.  Následně se zobrazí formulář pro zadání podrobnějších kritérií pro vyhledávání.
 
Do textového pole se zadá hledaný výraz a pomocí zatrhávacích polí lze zvolit, ve kterých atributech může být výraz zahrnut (tzn. ve kterých atributech má systém hledat). Následně dotaz odešlete opět klávesou „enter“ nebo kliknout na tlačítko „S lupou/vyhledat“.
 
Vyhledávaný text je během zpracování rozdělen na výrazy a operátory. Výrazy se pak dělí na jednoduché a složené (fráze). Jednoduchým výrazem se myslí slovo, jako např..: EFBE. Složeným výrazem se pak rozumí více slov uzavřených v uvozovkách např..: „EFBE JK1008RWD“. Výrazy mohou obsahovat zástupné znaky a to: ? (otazník) a * (hvězdičku). Symbol ? znamená jeden zástupný znak a symbol * znamená libovolný počet zástupných znaků.
 
Příklad: Je třeba najít všechny názvy zboží, které začínají na (REM). Tedy zboží, které se budou volat například: REMOSKA R21, REMOSKA R22 atd..
 
Řešení: zápis pak bude vypadat takto: rem *
 
Příklad 2.: Je třeba najít konkrétní zboží, například REMOSKA R21. Řešení: zápis bude vypadat takto: "remoska R21" (zápis musí obsahovat uvozovky, jinak se jedná o složený výraz. Jedná se o nalezení přesného výrazu, tzn. bude nalezeno zboží, které se jmenuje přesně REMOSKA R21! Zboží "REMOSKA R21 Red Chilli"nalezeno nebude.
 
Dále ve složených výrazech lze využívat logické operátory:
 
zápis: remoska and R21 - nalezené budou slovní spojení výrazů remoska a zároveň R21
zápis: EFBE or DAVO - nalezeny budou všechny výskyty výrazů EFEBE a DAVO v jakékoli posloupnosti jiných výrazů.
zápis: "EFBE not DAVO" - nalezeno budou položky obsahující výraz EFBE, výraz DAVO být obsažený nesmí. Tzn.: Bude nalezeno příkladně zboží: EFBE JK1008RWD, ale zboží DAVO HG1503/EFBE XX15 nalezeno nebude, protože je v názvu uveden výraz: DAVO.